Àmbits de treball

ESTRATÈGIA I RELACIONS INSTITUCIONALS

estrategia_relacionsinstitucionals

Anàlisi i disseny de polítiques pel sistema universitari públic i privat de Catalunya en col·laboració amb altres institucions i entitats, i impuls de les relacions institucionals amb els agents de les polítiques universitàries i de recerca a Catalunya i al conjunt de l’Estat.

 

RELACIONS INTERNACIONALS

relacionsinternacionals

Foment de les relacions internacionals dels nostres associats amb països, regions i sistemes universitaris d’arreu del món, i projecció internacional de les universitats públiques i privades catalanes.

 

GESTIÓ UNIVERSITÀRIA I DE RECERCA

gestiouniversitaria

Impuls d’iniciatives i projectes per a la millora docent i de recerca i la innovació de la gestió universitària, tant del conjunt del sistema universitari públic i privat català com de cadascuna de les universitats membres.

 

VINCULACIÓ UNIVERSITAT-SOCIETAT

vinculacio universitat-societat

Foment de programes i projectes de gran abast per apropar els professors e investigadors , amb les universitats i la societat pel bé del progrés social, cultural, econòmic i tecnològic.

 

Observatori, Estudis, Treballs i Patents

observatori_estudis_treballs

Elaboració i coordinació d’estudis, informes i estadístiques en matèria universitària en els àmbits d’activitat principals de les universitats (formació, recerca, transferència de coneixements i gestió universitària) i en col·laboració amb altres entitats i països.