Missió

El fet que els professors e investigadors de les universitats públiques i privades catalanes creïn una associació vol fer palesa la seva voluntat de col·laboració, com una sola veu, en tots aquells temes en què la unanimitat sigui possible. Una col·laboració entre elles i amb l’Administració, per aprofundir la trajectòria docent de Catalunya.

Els estatuts de l’APIUC, reconeixent que, com en altres moments històrics, en què la iniciativa catalana ha hagut de donar respostes pròpies als problemes de la universitat, ara també es fa més necessari que mai poder disposar d’unes eines i d’una llei catalana, que arribin a ser el vehicle de l’autonomia que la universitat requereix per tal que millori l’excel·lència i capacitat investigadora.

Un objectiu que resulta necessari per a la renovació permanent de l’educació i el foment d’una recerca de qualitat científica indiscutible, que han de ser practicats en un ambient de confiança, en una universitat vinculada a la realitat social, permeable al món que l’envolta i que treballa per aconseguir la major cohesió social possible.

Formen part i estan representades, per participar a l’APIUC l’any 2013 i com ha representades, les següents universitats:

Josep Mª Gay de Liébana i Carmelo Gómez (UB); Javier Llovera, Joan Soriano, Enrique Lecumberri i Jaume Guixà (UPC); ………. (UPF); Ramon Brugada i Joan Trayter (UdG); Luís Juárez (UdL); Ramon Tricás (URV); Montserrat Nebrera (UIC).

A partir del 2014, l’APIUC ha intensificarà en gran mesura la seva activitat i la seva presència pública, amb l’experiència que, avui dia, podem afirmar que la volem situa com una associació universitària de referència en el panorama autonòmic i nacional.

Així ho testimonia el volum considerable de relacions i projectes que es portarà a terme. A partir de la creació d’una secretaria executiva i de la generació d’una estratègia conjunta que pretén situar Catalunya com un espai universitari i de recerca de referència al sud d’Europa, l’Associació vol generar un seguit d’iniciatives per a la millora dels  docents i  universitats que en són membres i pel conjunt del sistema universitari en les seves diferents tasques: formació, recerca, patents, transferència de coneixements a la societat i gestió interna. Una fita significativa en aquest camí seran les jornades, previstes per el primer trimestre del 2014, per analitzar i proposa un model de futur per  als docents e investigadors a la universitat catalana, modern, innovador i al servei de la societat i el seu progrés, i que, alhora, es concreta en tot un seguit d’estratègies i projectes específics a desplegar en els propers anys per caminar cap a aquesta universitat innovadora al servei de la societat.